Qlik Sense Ders 48: Stacked Bar Chart

Bar grafiğe boyut olarak Category, hesaplama olarak kategorilerin toplamdaki satış yüzdesini ve geri kalanını eklemek için aşağıdaki ifadeleri yazalım.

The Percent of Sales

sum(Sales)/sum(TOTAL Sales)

The Rest

1-sum(Sales)/sum(TOTAL Sales)

Sunum -> Yığın ve Yatay seçelim.

Grafiğin yukarıdaki gibi görünmesi için Stil -> Sütun genişliği slider’ını sonuna kadar çekelim.

Qlik Sense Ders 47: Arka Plana Bant Ekleme

Çizgi grafiklere dağılım bantları ekleyebiliriz.

Boyut olarak tarih alanından otomatik olarak oluşturulan yıl ve ay =[Order Date.autoCalendar.YearMonth], hesaplama olarak da sum(Sales) bilgisini kullanalım.

Satış verisine göre bant aralıklarını Ana öğeler -> Hesaplamalar içinde 40000, 80000 vb. şeklinde ekleyelim ve ayrı ayrı renkler verelim.

Ardından bant aralıklarını Referans çizgileri olarak Eklentiler bölümüne teker teker girelim.

Eğer ekseninizin tepesinde boşluk kaldıysa maksimum değerinizi girerek bir aralık belirtebilirsiniz.

Eksenlerin yukarıdaki şekilde görünmesi için Görünüş -> Y eksen -> Etiketler ve başlık -> Yok olarak belirtebilirsiniz.

Qlik Sense Ders 46: Combo Chart (Marker & Line Birleştirme)

Birleşik grafikte (Combo chart) işaretleyiciyi (marker) ve çizgiyi (line) birleştirerek kullanabiliriz.

Boyut olarak ay bilgisini hesaplama olarak satış ve kar bilgisini kullanalım.

Buradaki nüans Ana öğelere (Master items) birer renk verilerek tanımlanan sum(Sales) ve sum(Profit)‘i iki defa alt alta kullanmak ve ikinci eklenilen hesaplama * ismini vermek.

Satışı birinci eksen, karlılığı ikinci eksen olarak belirtelim.

İlk satış ve karlılığı çizgi, ikinci satış ve karlılığı işaretleyici seçelim ve satışa daire, karlılığa elmas ikonu verelim.

Görünüş -> Y ekseni -> Etiketler ve başlık için Yalnızca başlık diyelim.

Grafikleri, bu şekilde farklılaştırarak boyutu ufak raporlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hacimli raporlarda ise ifadelerin fazla olduğu görsel işler raporunuzu ağırlaştırabilir.

Qlik Sense Ders 45: Referans Çizgisi Üzerindeki/Altındaki Alanı Renklendirme

Sütun (Bar) grafiğe boyut olarak otomatik oluşturulan ay bilgisini ([Order Date.autoCalendar.Month]), hesaplama olarak da sırasıyla aşağıdaki ifadeleri ekleyelim.

Sales Above Avg

=if(sum(Sales)>(sum(total Sales))/count(total distinct [Order Date.autoCalendar.Month]),
sum(Sales)-(sum(total Sales))/count(total distinct [Order Date.autoCalendar.Month]),0)

Sales Below Avg

=if(sum(Sales)>(sum(total Sales))/count(total distinct [Order Date.autoCalendar.Month]), (sum(total Sales))/count(total distinct [Order Date.autoCalendar.Month]), sum(Sales))

Eklentiler -> Referans çizgileri bölümüne gelerek aşağıdaki Avg ifadesini yazalım.

=sum(Sales)/count(distinct [Order Date.autoCalendar.Month])

Ortalama satışın +20%’sini ve -20%’sini referans çizgisi olarak göstermek istersek aşağıdaki hesaplamaları kullanabiliriz.

+20%

=(sum(Sales)/count(distinct [Order Date.autoCalendar.Month]))*1.2

-20%

=(sum(Sales)/count(distinct [Order Date.autoCalendar.Month]))*0.8

Çizgi türü olarak Kesik çizgili diyelim ve Renkli arka plan onay kutusunu işaretleyelim.

Görünüş -> Sunum -> Yığın ve Dikey gösterimlerini seçelim.

Kılavuz çizgi aralığı butonunu tıklayarak kapatalım ve Çizgi yok olarak seçelim.

Ardından Değer etiketleri butonunu tıklayarak açalım ve Segment etiketlerini kullanalım.

İsterseniz Sunum -> Stil ayarlarından sütun grafiklerin dış çizgisini beyaz yaparak bir parça daha farklı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Qlik Sense Ders 44: Filtre İçerik Gösterimi

Filtrelerin yukarıdaki görünümü için sırasıyla etiket ve ifadeler aşağıdaki gibidir.

=concat(distinct [Order Date.autoCalendar.Year],’ | ‘)

=[Order Date.autoCalendar.Year]

=concat(distinct [Order Date.autoCalendar.Month],’ | ‘,[Order Date.autoCalendar.Month])

=[Order Date.autoCalendar.Month]

=concat(distinct Region,’ | ‘)

=[Region]

Qlik Sense Ders 43: Vertical Waterfall

Pivot tabloya boyut olarak Category ve Sub-Category; hesaplama olarak aşağıdaki şekilde satış ifadesini ekleyelim.

if(Dimensionality()<>1, Repeat(chr(8193),round(40 - 
(max(total aggr( sum(Sales), Category)) - sum(total  Sales))/max(total aggr( sum(Sales), Category))*40 
rangesum( above( sum(Sales),0,rowno()) )/max(total aggr( sum(Sales), Category))*40) ))  & Repeat('▇', round(sum(Sales)/max(total aggr( sum(Sales), Category))*40)) &'| ' & round(Sum( Sales)/1000)

Dimensionality fonksiyonu, o satır için boyutların sayısını döndürür.

Metin renk ifadesine aşağıdaki ifadeyi yazalım.

if(Dimensionality()<>1,darkgray())

Qlik Sense Ders 42: Sparklines

Yukarıdaki sembollere ve daha fazlasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Örnek için Tableau sample superstore datası kullanılmıştır.

Qlik Sense’te gösterge ve sembollerle grafik yapmak mümkün ancak biraz meşakkatlidir.

Tabloya boyut olarak yıl, hesaplama olarak satış, kar ve aşağıdaki ifadeleri ekleyerek grafiği oluşturabiliriz.

Profit (Circle)

if(sum(Profit)>=0,
Repeat('○',5)&'|'&
Repeat('●',round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)) & ' '& Repeat('○',5-round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)),
Repeat('○',5+round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)) & Repeat('●',-round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)) &'|' & Repeat('○',5))

Profit (Bar)

if(sum(Profit)>=0,
Repeat(chr(8193),5)&'|'&
Repeat('▇',round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)) , Repeat(chr(8193),5+round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5))&
Repeat('▇',-round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)) &'|')

Profit (Lolipop)

if(sum(Profit)>=0,
Repeat(chr(8193),11)&'|'&
Repeat('━',round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10)) & '●' , Repeat(chr(8193),10+round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)),[Order Date.autoCalendar.Year]))*10)) & '●' &
Repeat('━',-round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10)) &'|') // '░'

Sales/Month

concat(aggr(
pick(ceil(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales),[Order Date.autoCalendar.Month], [Order Date.autoCalendar.Year]))*6),'▂','▃','▅','▆','▇'),
[Order Date.autoCalendar.Year],[Order Date.autoCalendar.Month]),'',[Order Date.autoCalendar.Month])

Profit (+/-)/Month

concat(aggr(
pick(if(sum(Profit)<0,1,2),'▄','▀')
, [Order Date.autoCalendar.Year] , [Order Date.autoCalendar.Month] ),'',[Order Date.autoCalendar.Month])

Round Sales (K)

Repeat('▇'
,round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Month]))*10)) & ' ' & round(Sum(Sales)/1000)

Yukarıdaki sum(Profit) ifadesinin yanına yukarı/aşağı ok eklemek için ▲ #,##0; ▼- #,##0 biçim desenini kullanabilirsiniz.

The Percent of Sales

sum(Sales)/sum(total Sales)

Pie of Sales

Pick(ceil(sum(Sales)/sum(total Sales)*5),'⭘','◔','◑','◕','⬤','⬤')

Acc

Rangesum( above( sum(Sales)/sum(total Sales),0,rowno()))

Pie

Pick(Ceil(rangesum( above( sum(Sales)/sum(total Sales),0,rowno()))*5),'⭘','◔','◑','◕','⬤','⬤')

Round Sales (K)

Repeat('𝗹',round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales),[Order Date.autoCalendar.Year]))*25)) & ' ' &
round(sum(Sales)/1000)

Dots

Repeat('●',round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10))& Repeat('○',10-round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10))

Blocks

Repeat('▮',round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10))

Pipes

Repeat('𝗹',round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*25))& Repeat('⋅',25-round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*25))

Shades

Repeat('█',round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10))& Repeat( '░',10-round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10))

Not: Top 10 Viz tricks‘ten ilham alınarak hazırlanmıştır.

Qlik Sense Ders 41: Tornado Chart

Kasırga diğer ismiyle kelebek grafik.

Grafikler bölümünden Sütun (Bar) grafiği ekrana sürükleyip bırakalım.

Boyut olarak Sub-Category, hesaplama olarak -Count(distinct [Order ID]), Count(distinct [Customers ID]) ifadelerini ekleyelim.

Görünüş -> Sunum -> Yığın ve Yatay diyelim. Grafiğinizin yukarıdaki ekran görüntüsündeki boşluklara sahip olmasını isterseniz Stil ayarlarına girerek Dış çizgi genişliğini büyük ve rengini beyaz seçebilirsiniz.

Grafiğin üzerindeki eksi işaretini kaldırmak için Değer etiketleri butonuna tıklayarak açtıktan sonra Segment etiketleri açık, Toplam etiketleri kapalı olarak ayarlayalım.

Eğer grafik üzerindeki eksi işareti gösterilmeye devam ederse eksi yazdığınız formülü aşağıdaki şekilde değiştirebilir veya Sayı biçimlendirme -> Özel diyerek biçim desenine #,##0;#,##0 yazabilirsiniz. Göstermek istediğiniz sayı formatı yüzde ise #,##.###%;#,##.###% desenini kullanabilirsiniz.

num(count(distinct [Order ID])*-1,'#,##0;#,##0')
Sayı Formatları

Bin: num(Sum(Sales)/1000, ‘#.##0,##K’, ‘,’, ‘.’)

Milyon: num(Sum(Sales)/1000000, ‘#.##0,##M’, ‘,’, ‘.’)

Qlik Sense Ders 40: Bullet Chart

Adım 1: Özel nesneler -> Qlik Visualization bundle -> Bullet chart

Adım 2: İstediğimiz bir boyutu ve üç hesaplamayı ekleyelim. Burada ilk eklediğimiz hesaplama sütun boyunu, ikinci eklediğimiz hesaplama referans çizgisini (işaretleyici) (örneğin; hedef bilgisi), üçüncü eklediğimiz hesaplama da arka taraftaki bant aralığını gösterir.

Adım 3: Ardından tek yapmamız gereken grafiği formatlamaktır. Aşağıdaki gibi boyut, yazı boyutlarını; bar (sütun), marker (işaretleyici) ve range (bant aralığı) renklerini değiştirebiliriz.

Not: Görünüş -> Axis -> Consistent for all axis dimension values yanındaki kutudan onay işaretini kaldırırsanız arka plandaki bant aralığı tüm ekseni kaplayacaktır.

Qlik Sense Ders 39: Bar & Area Chart

Adım 1: Özel nesneler -> Qlik Visualization bundle -> Bar & area chart

Adım 2: İstediğimiz iki boyutu ve bir hesaplamayı ekleyelim.

Adım 3: Görünüş -> Sunum -> 100 % bar chart ve Show bar connectors yanındaki onay işaretine tıklayalım.

Adım 4: Text on bars -> Both & Text to show in bars -> Dimension & Text size (px) -> 20

Dilerseniz diğer format ayarlarını da Sunum (Presentation) bölümünden değiştirebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: