Qlik Sense Ders 39: Bar & Area Chart

Adım 1: Özel nesneler -> Qlik Visualization bundle -> Bar & area chart

Adım 2: İstediğimiz iki boyutu ve bir hesaplamayı ekleyelim.

Adım 3: Görünüş -> Sunum -> 100 % bar chart ve Show bar connectors yanındaki onay işaretine tıklayalım.

Adım 4: Text on bars -> Both & Text to show in bars -> Dimension & Text size (px) -> 20

Dilerseniz diğer format ayarlarını da Sunum (Presentation) bölümünden değiştirebilirsiniz.

Qlik Sense Ders 38: Değişken ile En Çok/Az Seçimi

Değişkenler (variable) ile aynı anda hem en çok/az seçimi yaparken hem de top N değeri girebiliyoruz.

Öncelikle değişken kullanımı ve top N (en çok/az) seçimi yapmayı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yapım Aşaması

İki adet değişken oluşturalım ve isimlerine sırasıyla vMinMax, vTop diyerek içlerine 1 yazalım. vMinmax değişkenini buton olarak kullanıyorum isterseniz dropdown da seçebilirsiniz. vTop için de Input box seçiyorum.

Şimdi bu seçimleri aynı anda kullanmak için mevcutta iki farklı yolumuz var.

Birinci yöntemimizde aşağıdaki formülü yazarak kullanılan boyutu vTop değişkeni ile sınırlandırıyoruz. Grafiğinizde hangi verileri kullanmak istiyorsanız formülü ona göre uyarlayabilirsiniz. Yaptığımız şey sadece: Kategori satışlarına göre sıra numarası vermek. Hesaplamaya isim olarak # diyebiliriz.

if(MinMax=1, aggr(num(rank(-sum(Tutar) )), Kategori),
if(MinMax=2, aggr(num(rank(sum(Tutar) )), Kategori) ))

İkinci yöntemimizde ise vMinMax değişkeni ve vTop değişkenini iç içe if yazarak kullanıyoruz.

=if(vMinMax=1,
if( aggr(num(rank(sum(Tutar) )),Kategori) <=$(vTop),aggr(num(rank(sum(Tutar) )),Kategori),null() ),
if(vMinMax=2,
if( aggr(num(rank(-sum(Tutar) )),Kategori) <=$(vTop), aggr(num(rank(-sum(Tutar) )),Kategori),null() ) ))

Dilerseniz değişkenlerin arasına aşağıdaki şekilde bir not düşebilirsiniz. Böylece artık en çok/az ve top kaçı gördüğünüzü rahatlıkla takip edebilirsiniz.

=if(MinMax=1,'En Çok Satış Yapılan İlk '&$(vTop)&' Kategori (değeri giriniz)'
,if(MinMax=2,'En Az Satış Yapılan İlk '&$(vTop)&' Kategori (değeri giriniz)'))

Qlik Sense Ders 37: FirstSortedValue Fonksiyonu

Kullanılan hesaplamadaki en düşük sayıya göre boyut verilerini sıralayarak sonuca karşılık gelen değeri döndürür.

En çok satış yapılan şehir

FirstSortedValue(Sehir,-Aggr( Sum(Tutar),Sehir) )

En az satış yapılan şehir

FirstSortedValue(Sehir,Aggr(Sum({<Tutar-={' '}>} Tutar), Sehir) )

Karlılığı en yüksek ikinci şehir

FirstSortedValue(Sehir, -sum(Kar), 2)

Karlılığı en düşük ikinci şehir

FirstSortedValue(Sehir, sum(Kar), 2)

Kar oranı en yüksek üçüncü şehir

FirstSortedValue(Sehir, -(sum(Kar)/sum(Tutar)), 3)

Not: Sıralamaya 0 dahil değildir. En azı bulurken 0’dan sonraki en az değere göre sonucu verir.

Qlik Sense Ders 36: Raporun Güncel Tarih ile Açılması

Qlik Sense’te raporlarınızın her zaman en son tarih filtresi ile açılmasını istiyorsanız bunun için bookmark (seçim imi) kullanabilirsiniz.

Tarih filtremizde hiçbir alan seçili olmadan filtrenin arama kısmına aşağıdaki hesaplamayı yazalım ve verimizdeki son tarihi bulmasını bekleyelim.

=Num(Date)=Num(Max(All Date))

Son tarih geldiğinde enter’a tıklayarak seçelim.

Sağ üst köşeden Yeni seçim imi oluştur diyerek bir veya birden çok kullandığımız filtre ile bookmark yaratalım.

Seçim imi aşağıdaki şekilde görünecektir.

Ardından açılış sayfası yapmak istediğimiz sayfaya gelerek seçim iminin üzerine sağ tıklayalım ve Varsayılan yer işareti olarak ayarla diyelim.

Böylece doküman daima seçtiğimiz sayfada belirlediğimiz filtreler ile (örnek son tarih) açılacaktır.

Not: Bookmark’ın düzgün çalışması için tanımlanan tarih bookmark’nın dışında tarih filtresi olmaması gerekir. Sayfa eylemi (action) için tanımlanmış bir tarih filtresi bulunurken tarih bookmark’ı çalışmaz. Ayrıca mevcutta bir bookmark varken alan ayarlarındakiHer zaman seçili bir değer getir” ifadesine de ihtiyaç duyulmayacaktır.

Qlik Sense Ders 35: Sistem Alanları

Sistem alanları verileri yüklediğimizde Qlik Sense tarafından otomatik oluşturulur ve hepsi “$” işareti ile başlar. Bir filtre veya tabloda sıradan bir alan gibi görüntülenir.

Sistem alanıAçıklama
$TableYüklenen tüm tabloları içerir.
$FieldYüklenen tablolardaki tüm alanları içerir.
$FieldsHer tablodaki alanların sayısını içerir.
$FieldNoTablolardaki alanların konumunu içerir.
$RowsTablolardaki satırların sayısını içerir
Yukarıdaki tablo Qlik help dokümanından alınmıştır.

Örnek: Tabloya filtreden seçilen boyutları ekleme. İki tane variable (değişken) oluşturarak başlayalım.

vValue değişkeni:

=$Field

vDim değişkeni:

=if(len('$(vValue)')>0,'$(vValue)','BOLGE')

Tabloya boyut olarak aşağıdaki değişkeni ekleyelim.

='$(vDim)'

Değişkenin etiketine aşağıdaki hesaplamayı yazalım.

=pick(match($Field,'BOLGE','SUBE','PORTFOY'),
'Bölge','Şube','Portföy Tipi')

Ekrana bir filtre atalım ve içerisine yukarıdaki etiket ismini yazalım.

=pick(match($Field,'BOLGE','SUBE','PORTFOY'),
'Bölge','Şube','Portföy Tipi')

Artık siz filtreden bölge, şube veya portföy tipi seçtikçe seçimleriniz yeni bir boyut olarak tabloya eklenecektir.

Qlik Sense Ders 34: ValueList Fonksiyonu

KPI’larımızı isim olarak yazdırmak istersek ValueList fonksiyonunu aşağıdaki şekilde kullanabiliriz.

ValueList('Başvuru Adedi','Onay Adedi','Onay Oranı')

Hesaplamayı bir değişken olarak tanımlayıp ifadelerimizde direkt olarak verdiğimiz değişken adıyla $KPI şeklinde çağırabiliriz.

İfadenin içini doldurmak için hesaplamayı aşağıdaki şekilde kullanabiliriz.

Pick(RowNo(), sum(BASVURU_ADET), sum(ONAY_ADET), 
sum(ONAY_ADET)/sum(BASVURU_ADET))

Sonuçlar bu şekilde görüntülenecektir.

Qlik Sense Ders 33: Bir Değerden Büyük/Küçük/Hariç Olan Hesaplamayı Gösterme

2’den büyük olan müşteri sayısının satış toplamı

If(Count(distinct Customer) > 2, Sum(Sales))

Satışı 0’dan büyük olan müşteri sayısı

Count({<Sales={">0"}>} distinct Customer)

3000 hariç satış toplamı

Sum({<Sales-={'3000'}>} Sales)

Sizlerden soru geldikçe örnekleri çoğaltmaya devam edeceğim.

Qlik Sense Ders 32: Bir Alanı Buton ile Ekleme/Çıkarma

Bir değişken yaratalım: vKategori

İçerisine yalnızca 0 yazalım.

Ekrana Grafiklerin altında bulunan Düğme objesini sürükleyip bırakalım ve aşağıdaki şekilde eylem olarak “Değişken değerini ayarla“yı seçelim.

Değer içerisine =if(vKategori=1,0,1) yazalım.

Arka plan renk ifadesinin içerisine =if(vKategori=1,green(),blue()) yazalım.

Böylece butona tıklamadığımız zaman buton mavi, tıkladığımız zaman yeşil görünecektir.

Son olarak kategoriyi ekleyip çıkarmak istediğimiz grafiğe gelerek ekledikten sonra “Şu durumda sütunu göster” bölümüne =vKategori yazalım.

Artık butona tıkladıkça Kategori alanı grafiğe eklenilebilir veya kaldırılabilir durumdadır.

Not: Eklenecek her buton için ayrı bir değişken yaratılmalıdır.

Checkbox

Eğer butonunuzu checkbox şeklinde kullanmak isterseniz

vCheck isminde bir değişken tanımlayıp içerisine 1 yazalım.

Eylemler ve Navigasyon -> Değişkeni değerini ayarla (Set variable value) -> Değişken kısmına vCheck, Değer kısmına not(vCheck) diyelim.

Genel -> Etiket kısmına aşağıdaki ifadeyi yazalım.

=if(vCheck,'🗹','☐') & ' Category'

Ardından düğmeyi Görünüş bölümünden formatlayabilirsiniz.

Düğme üzerindeki yazıyı büyütebilir, arka plan rengini değiştirebilir ve kenarlığın köşelerini yuvarlayabilirsiniz.

Radio Button

Butona tıklayarak sütun grafiğe alan ekleyip çıkarabiliriz.

Bunu yapmak için vBar diye bir değişken oluşturalım ve içerisine 1 yazalım.

Boyut olarak Category, hesaplama olarak sum(Profit) ve aşağıdaki hesaplamayı ekleyelim.

İfade =if(vBar,Sum(Sales)) 
Etiket =if(vBar,'Sales')

Ekrana butonu sürükleyip dashboard’ta görünecek olan Label kısmına =if(vBar,’⬤’,’⭘’) yazalım.

Action -> Set variable value (Değişken değerini ayarla) -> Değişken ismine vBar değerine =not(vBar) diyelim.

Aynı şekilde buton yerine Grafikler -> Düğme nesnesini de kullanabilirsiniz.

Tableau vs Qlik Sense

Veriye dayalı stratejiler izleyerek öne geçmek isteyen şirketler, doğru belirlenmiş iş zekası ve raporlama teknolojilerine ihtiyaç duyarlar. Tableau ve Qlik Sense gibi çok sayıda bulunan iş zekası yazılımlarından doğru olanı seçmek başarı için kritik bir noktadır. Gereksinimler ve öncelikler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde iş zekası yazılımlarının birbirinden nasıl farklılaştığı ortaya çıkar.

İş zekası alanının iki popüler aracı olan Tableau ve Qlik Sense her ne kadar aynı amaca hizmet ediyor gibi görünse de aralarında ciddi farklılıklar barındırır. İkisi de self servis raporlamayı hedef alırken Tableau veri görselleştirmesine, Qlik Sense ise veri yönetimine daha çok ağırlık vermiştir. Son kullanıcı, veri noktaları arasındaki ilişki keşfine odaklanırken beklentisini de göz önünde bulundurarak iki yazılımı da rahatlıkla kullanabilir.

Peki Tableau ve Qlik Sense arasındaki belirgin farklılar nelerdir?

 • Tableau, veriye hem canlı hem de bellek içi bağlanabilir. Qlik Sense ise yalnızca bellek içi bağlanır.
 • Qlik Sense’in associative engine sayesinde ortaya daha esnek bir yapı koymasına karşılık Tableau sorgu tabanlı (query-based) bir yaklaşım izler. Her iki yaklaşımında doğru olmasıyla beraber aslında ikisi de birbirinden oldukça farklıdır. Qlik Sense’in özellikle veri yönetimi konusunda sunduğu esneklik, performans konusunda bir adım önde olmasını sağlar.
 • Tableau’da grafikler, son kullanıcı tarafından sürükle bırak ile yapılırken Qlik Sense bu grafikleri hazır olarak sunar. Böylece Qlik Sense’te son kullanıcının sıfırdan grafik oluşturmasına gerek yoktur. Tabii bu durum grafik konusunda ciddi bir sınırlama getirir.
 • Tableau’nun genel olarak tüm ürünlerinin arayüzü oldukça anlaşılır ve öğrenmesi kolaydır. Qlik Sense’te yeni özellikler arttıkça tasarım sıkışmaya başlar. Ayrıca Qlik Sense’in server yönetimi Tableau’ya göre daha karmaşıktır.
 • Belirli analizleri yapmak için Qlik Sense’te script yazmak gerekirken Tableau’da bir çok analiz ve hesaplama hazır olarak bulunur.
 • Qlik Sense’in içerisinde veriyi düzenlemek mümkündür. Tableau’da bunu yapmak için Tableau Prep adında ayrı bir araç kullanılması gerekir.
 • Qlik Sense’te bulunan ilişkisellik modeli Tableau’da yoktur.
 • Alternate States ile Qlik Sense’te kolaylıkla boyutlar arası karşılaştırma yapılabilir. Aynı karşılaştırmayı Tableau’da yapabilmek için hesaplama yazmak gerekir.
 • Tableau’da, Qlik Sense’teki gelişmiş arama özelliği gibi kapsamlı bir arama bulunmaz.
 • Tableau’da formatlama sınırsızken, Qlik Sense’de oldukça sınırlıdır. Detaylara müdahale edebilmek için farklı bir program kullanmak gerekir.
 • Tableau’da tooltip’ler düzenlenebilir; hatta içerisine birbirinden farklı grafikler eklenebilir. Ancak Qlik Sense’te tooltip’ler otomatiktir ve düzenlenemez.
 • Qlik Sense’te script yazılarak her noktaya müdahale edilebilirken Tableau kullanıcılara sunduğu arayüz dışında müdahaleye izin vermez.
 • Qlik Sense’te bulunan pivot tablo yapısı Tableau’da bulunmaz.
 • Bir dashboard’un mobildeki veya tabletteki tasarımı, Tableau’da aynı uygulama içinde otomatik düzenleme dahil her noktasına müdahele edilerek yapılabilir. Ancak Qlik Sense grafikleri kullanılan ekrana göre otomatik dizerek sürükle bırak ile ayrı bir tasarım yapılmasına izin vermez.
 • Tableau’nun içinde herhangi bir uzantıya gerek olmadan web sayfaları kolaylıkla çalıştırılabilir. Qlik Sense’in temelinde böyle bir özellik mevcut değildir.
 • Tableau’da hem grafikler hem de panolar arasında kapsamlı bir aksiyon kullanımı bulunur. Qlik Sense’te aksiyon kullanımı “tıkla ve filtrele” ile sınırlıdır.
 • R ve Python entegrasyonu, Tableau’da oldukça kolay ve optimize çalışır. Bu entegrasyonlar, Qlik Sense’te oldukça meşakkatli yapılmaktadır.
 • Tableau Desktop’taki tüm özellikler Tableau Server’da bulunmaz. Qlik Sense Server’da ise kapsamlı bir şekilde rapor tasarlanabilir.
 • Her iki ürünün de destek kısmı oldukça gelişmiştir. Buna ek olarak Qlik’in Türkçe destek bölümü vardır.
 • Tableau’nun ürünlerinde Türkçe dil desteği şuanda mevcut değildir. Qlik Sense Türkçe olarak kullanılabilir.

Sonuç olarak her iki yazılım içinde iş zekası dünyasında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylemek adil olacaktır.

Qlik Sense Ders 31: Pivot/Tablo Renklendirme

Bir pivot tablodaki veya tablodaki hücrelerin arka planını renklendirmek için eklediğimiz hesaplamaya tıklayarak Arka plan rengi ifadesini seçelim.

wqfmişlkf

Not: Örnekler kar oranına göre yapılmıştır. Kar oranı için sum(Kar)/sum(Tutar) hesaplaması kullanılmıştır.

2’li renk vermek için:

if(rowNo()/2=floor(rowNo()/2),RGB(179,102,82),RGB(255,136,105))

işlkişkişk

Belirttiğimiz boyut verisine göre renklendirmek için:

pick(match([Bölge Adı], 'Avrupa', 'Güney Amerika', 'İskandinavya',
'Kuzey Amerika'), brown(), yellow(), magenta(), blue())

wşlkfşelwki

Maksimum ile minumum değer arasında renk geçişi yapmak için:

ColorMix1( rank(total Sum(Kar)/Sum(Tutar)) / NoOfRows(TOTAL),
rgb(230,94,127), rgb(230,204,69))

ş6lk7i6ş

Pivot tablodaki toplamları da renklendirmeye dahil etmek için aşağıdaki ifadeyi kullanabiliriz.

colorMix1(sum(Kar)/sum(Tutar)/Max(TOTAL Aggr(sum(Kar)/sum(Tutar),
[Bölge Adı], [Kategori Adı])),rgb(102,31,153), rgb(229,202,211))

wwrtir3qjqj

Not: Hesaplamanın değişken ile kontrol edildiği Treemap gibi grafikleri renklendirmek için Renkler kısmından İfade‘yi seçerek aşağıdaki formülün kendinize uyarlanmış halini kullanabilirsiniz.

=ColorMix1( rank(total
if(vHesaplama=1, Count(distinct KARTNO),
if(vHesaplama=2, Count(distinct MUSNO) ))
) / NoOfRows(TOTAL), rgb(54, 125, 167), rgb(226, 149, 120))
%d blogcu bunu beğendi: