Qlik Sense Ders 45: Referans Çizgisi Üzerindeki/Altındaki Alanı Renklendirme

Sütun (Bar) grafiğe boyut olarak otomatik oluşturulan ay bilgisini ([Order Date.autoCalendar.Month]), hesaplama olarak da sırasıyla aşağıdaki ifadeleri ekleyelim.

Sales Above Avg

=if(sum(Sales)>(sum(total Sales))/count(total distinct [Order Date.autoCalendar.Month]),
sum(Sales)-(sum(total Sales))/count(total distinct [Order Date.autoCalendar.Month]),0)

Sales Below Avg

=if(sum(Sales)>(sum(total Sales))/count(total distinct [Order Date.autoCalendar.Month]), (sum(total Sales))/count(total distinct [Order Date.autoCalendar.Month]), sum(Sales))

Eklentiler -> Referans çizgileri bölümüne gelerek aşağıdaki Avg ifadesini yazalım.

=sum(Sales)/count(distinct [Order Date.autoCalendar.Month])

Ortalama satışın +20%’sini ve -20%’sini referans çizgisi olarak göstermek istersek aşağıdaki hesaplamaları kullanabiliriz.

+20%

=(sum(Sales)/count(distinct [Order Date.autoCalendar.Month]))*1.2

-20%

=(sum(Sales)/count(distinct [Order Date.autoCalendar.Month]))*0.8

Çizgi türü olarak Kesik çizgili diyelim ve Renkli arka plan onay kutusunu işaretleyelim.

Görünüş -> Sunum -> Yığın ve Dikey gösterimlerini seçelim.

Kılavuz çizgi aralığı butonunu tıklayarak kapatalım ve Çizgi yok olarak seçelim.

Ardından Değer etiketleri butonunu tıklayarak açalım ve Segment etiketlerini kullanalım.

İsterseniz Sunum -> Stil ayarlarından sütun grafiklerin dış çizgisini beyaz yaparak bir parça daha farklı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Qlik Sense Ders 44: Filtre İçerik Gösterimi

Filtrelerin yukarıdaki görünümü için sırasıyla etiket ve ifadeler aşağıdaki gibidir.

=concat(distinct [Order Date.autoCalendar.Year],’ | ‘)

=[Order Date.autoCalendar.Year]

=concat(distinct [Order Date.autoCalendar.Month],’ | ‘,[Order Date.autoCalendar.Month])

=[Order Date.autoCalendar.Month]

=concat(distinct Region,’ | ‘)

=[Region]

Qlik Sense Ders 43: Vertical Waterfall

Pivot tabloya boyut olarak Category ve Sub-Category; hesaplama olarak aşağıdaki şekilde satış ifadesini ekleyelim.

if(Dimensionality()<>1, Repeat(chr(8193),round(40 - 
(max(total aggr( sum(Sales), Category)) - sum(total  Sales))/max(total aggr( sum(Sales), Category))*40 
rangesum( above( sum(Sales),0,rowno()) )/max(total aggr( sum(Sales), Category))*40) ))  & Repeat('▇', round(sum(Sales)/max(total aggr( sum(Sales), Category))*40)) &'| ' & round(Sum( Sales)/1000)

Dimensionality fonksiyonu, o satır için boyutların sayısını döndürür.

Metin renk ifadesine aşağıdaki ifadeyi yazalım.

if(Dimensionality()<>1,darkgray())

Qlik Sense Ders 42: Sparklines

Yukarıdaki sembollere ve daha fazlasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Örnek için Tableau sample superstore datası kullanılmıştır.

Qlik Sense’te gösterge ve sembollerle grafik yapmak mümkün ancak biraz meşakkatlidir.

Tabloya boyut olarak yıl, hesaplama olarak satış, kar ve aşağıdaki ifadeleri ekleyerek grafiği oluşturabiliriz.

Profit (Circle)

if(sum(Profit)>=0,
Repeat('○',5)&'|'&
Repeat('●',round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)) & ' '& Repeat('○',5-round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)),
Repeat('○',5+round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)) & Repeat('●',-round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)) &'|' & Repeat('○',5))

Profit (Bar)

if(sum(Profit)>=0,
Repeat(chr(8193),5)&'|'&
Repeat('▇',round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)) , Repeat(chr(8193),5+round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5))&
Repeat('▇',-round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*5)) &'|')

Profit (Lolipop)

if(sum(Profit)>=0,
Repeat(chr(8193),11)&'|'&
Repeat('━',round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10)) & '●' , Repeat(chr(8193),10+round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)),[Order Date.autoCalendar.Year]))*10)) & '●' &
Repeat('━',-round(sum(Profit)/max(total aggr(fabs(sum(Profit)), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10)) &'|') // '░'

Sales/Month

concat(aggr(
pick(ceil(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales),[Order Date.autoCalendar.Month], [Order Date.autoCalendar.Year]))*6),'▂','▃','▅','▆','▇'),
[Order Date.autoCalendar.Year],[Order Date.autoCalendar.Month]),'',[Order Date.autoCalendar.Month])

Profit (+/-)/Month

concat(aggr(
pick(if(sum(Profit)<0,1,2),'▄','▀')
, [Order Date.autoCalendar.Year] , [Order Date.autoCalendar.Month] ),'',[Order Date.autoCalendar.Month])

Round Sales (K)

Repeat('▇'
,round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Month]))*10)) & ' ' & round(Sum(Sales)/1000)

Yukarıdaki sum(Profit) ifadesinin yanına yukarı/aşağı ok eklemek için ▲ #,##0; ▼- #,##0 biçim desenini kullanabilirsiniz.

The Percent of Sales

sum(Sales)/sum(total Sales)

Pie of Sales

Pick(ceil(sum(Sales)/sum(total Sales)*5),'⭘','◔','◑','◕','⬤','⬤')

Acc

Rangesum( above( sum(Sales)/sum(total Sales),0,rowno()))

Pie

Pick(Ceil(rangesum( above( sum(Sales)/sum(total Sales),0,rowno()))*5),'⭘','◔','◑','◕','⬤','⬤')

Round Sales (K)

Repeat('𝗹',round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales),[Order Date.autoCalendar.Year]))*25)) & ' ' &
round(sum(Sales)/1000)

Dots

Repeat('●',round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10))& Repeat('○',10-round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10))

Blocks

Repeat('▮',round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10))

Pipes

Repeat('𝗹',round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*25))& Repeat('⋅',25-round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*25))

Shades

Repeat('█',round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10))& Repeat( '░',10-round(sum(Sales)/max(total aggr(sum(Sales), [Order Date.autoCalendar.Year]))*10))

Not: Top 10 Viz tricks‘ten ilham alınarak hazırlanmıştır.

Qlik Sense Ders 41: Tornado Chart

Kasırga diğer ismiyle kelebek grafik.

Grafikler bölümünden Sütun (Bar) grafiği ekrana sürükleyip bırakalım.

Boyut olarak Sub-Category, hesaplama olarak -Count(distinct [Order ID]), Count(distinct [Customers ID]) ifadelerini ekleyelim.

Görünüş -> Sunum -> Yığın ve Yatay diyelim. Grafiğinizin yukarıdaki ekran görüntüsündeki boşluklara sahip olmasını isterseniz Stil ayarlarına girerek Dış çizgi genişliğini büyük ve rengini beyaz seçebilirsiniz.

Grafiğin üzerindeki eksi işaretini kaldırmak için Değer etiketleri butonuna tıklayarak açtıktan sonra Segment etiketleri açık, Toplam etiketleri kapalı olarak ayarlayalım.

Eğer grafik üzerindeki eksi işareti gösterilmeye devam ederse eksi yazdığınız formülü aşağıdaki şekilde değiştirebilir veya Sayı biçimlendirme -> Özel diyerek biçim desenine #,##0;#,##0 yazabilirsiniz. Göstermek istediğiniz sayı formatı yüzde ise #,##.###%;#,##.###% desenini kullanabilirsiniz.

num(count(distinct [Order ID])*-1,'#,##0;#,##0')
Sayı Formatları

Bin: num(Sum(Sales)/1000, ‘#.##0,##K’, ‘,’, ‘.’)

Milyon: num(Sum(Sales)/1000000, ‘#.##0,##M’, ‘,’, ‘.’)

Qlik Sense Ders 40: Bullet Chart

Adım 1: Özel nesneler -> Qlik Visualization bundle -> Bullet chart

Adım 2: İstediğimiz bir boyutu ve üç hesaplamayı ekleyelim. Burada ilk eklediğimiz hesaplama sütun boyunu, ikinci eklediğimiz hesaplama referans çizgisini (işaretleyici) (örneğin; hedef bilgisi), üçüncü eklediğimiz hesaplama da arka taraftaki bant aralığını gösterir.

Adım 3: Ardından tek yapmamız gereken grafiği formatlamaktır. Aşağıdaki gibi boyut, yazı boyutlarını; bar (sütun), marker (işaretleyici) ve range (bant aralığı) renklerini değiştirebiliriz.

Not: Görünüş -> Axis -> Consistent for all axis dimension values yanındaki kutudan onay işaretini kaldırırsanız arka plandaki bant aralığı tüm ekseni kaplayacaktır.

Qlik Sense Ders 39: Bar & Area Chart

Adım 1: Özel nesneler -> Qlik Visualization bundle -> Bar & area chart

Adım 2: İstediğimiz iki boyutu ve bir hesaplamayı ekleyelim.

Adım 3: Görünüş -> Sunum -> 100 % bar chart ve Show bar connectors yanındaki onay işaretine tıklayalım.

Adım 4: Text on bars -> Both & Text to show in bars -> Dimension & Text size (px) -> 20

Dilerseniz diğer format ayarlarını da Sunum (Presentation) bölümünden değiştirebilirsiniz.

Qlik Sense Ders 38: Değişken ile En Çok/Az Seçimi

Değişkenler (variable) ile aynı anda hem en çok/az seçimi yaparken hem de top N değeri girebiliyoruz.

Öncelikle değişken kullanımı ve top N (en çok/az) seçimi yapmayı öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yapım Aşaması

İki adet değişken oluşturalım ve isimlerine sırasıyla vMinMax, vTop diyerek içlerine 1 yazalım. vMinmax değişkenini buton olarak kullanıyorum isterseniz dropdown da seçebilirsiniz. vTop için de Input box seçiyorum.

Şimdi bu seçimleri aynı anda kullanmak için mevcutta iki farklı yolumuz var.

Birinci yöntemimizde aşağıdaki formülü yazarak kullanılan boyutu vTop değişkeni ile sınırlandırıyoruz. Grafiğinizde hangi verileri kullanmak istiyorsanız formülü ona göre uyarlayabilirsiniz. Yaptığımız şey sadece: Kategori satışlarına göre sıra numarası vermek. Hesaplamaya isim olarak # diyebiliriz.

if(MinMax=1, aggr(num(rank(-sum(Tutar) )), Kategori),
if(MinMax=2, aggr(num(rank(sum(Tutar) )), Kategori) ))

İkinci yöntemimizde ise vMinMax değişkeni ve vTop değişkenini iç içe if yazarak kullanıyoruz.

=if(vMinMax=1,
if( aggr(num(rank(sum(Tutar) )),Kategori) <=$(vTop),aggr(num(rank(sum(Tutar) )),Kategori),null() ),
if(vMinMax=2,
if( aggr(num(rank(-sum(Tutar) )),Kategori) <=$(vTop), aggr(num(rank(-sum(Tutar) )),Kategori),null() ) ))

Dilerseniz değişkenlerin arasına aşağıdaki şekilde bir not düşebilirsiniz. Böylece artık en çok/az ve top kaçı gördüğünüzü rahatlıkla takip edebilirsiniz.

=if(MinMax=1,'En Çok Satış Yapılan İlk '&$(vTop)&' Kategori (değeri giriniz)'
,if(MinMax=2,'En Az Satış Yapılan İlk '&$(vTop)&' Kategori (değeri giriniz)'))

Qlik Sense Ders 37: FirstSortedValue Fonksiyonu

Kullanılan hesaplamadaki en düşük sayıya göre boyut verilerini sıralayarak sonuca karşılık gelen değeri döndürür.

En çok satış yapılan şehir

FirstSortedValue(Sehir,-Aggr( Sum(Tutar),Sehir) )

En az satış yapılan şehir

FirstSortedValue(Sehir,Aggr(Sum({<Tutar-={' '}>} Tutar), Sehir) )

Karlılığı en yüksek ikinci şehir

FirstSortedValue(Sehir, -sum(Kar), 2)

Karlılığı en düşük ikinci şehir

FirstSortedValue(Sehir, sum(Kar), 2)

Kar oranı en yüksek üçüncü şehir

FirstSortedValue(Sehir, -(sum(Kar)/sum(Tutar)), 3)

Not: Sıralamaya 0 dahil değildir. En azı bulurken 0’dan sonraki en az değere göre sonucu verir.

Qlik Sense Ders 36: Raporun Güncel Tarih ile Açılması

Qlik Sense’te raporlarınızın her zaman en son tarih filtresi ile açılmasını istiyorsanız bunun için bookmark (seçim imi) kullanabilirsiniz.

Tarih filtremizde hiçbir alan seçili olmadan filtrenin arama kısmına aşağıdaki hesaplamalardan birini yazalım ve verimizdeki son tarihi bulmasını bekleyelim.

=Num(Date)=Num(Max(All Date))
=Date=Max({1}total Date)

Son tarih geldiğinde enter’a tıklayarak seçelim.

Sağ üst köşeden Yeni seçim imi oluştur diyerek bir veya birden çok kullandığımız filtre ile bookmark yaratalım.

Seçim imi aşağıdaki şekilde görünecektir.

Ardından açılış sayfası yapmak istediğimiz sayfaya gelerek seçim iminin üzerine sağ tıklayalım ve Varsayılan yer işareti olarak ayarla diyelim.

Böylece doküman daima seçtiğimiz sayfada belirlediğimiz filtreler ile (örnek son tarih) açılacaktır.

Not: Bookmark’ın düzgün çalışması için tanımlanan tarih bookmark’nın dışında tarih filtresi olmaması gerekir. Sayfa eylemi (action) için tanımlanmış bir tarih filtresi bulunurken tarih bookmark’ı çalışmaz. Ayrıca mevcutta bir bookmark varken alan ayarlarındakiHer zaman seçili bir değer getir” ifadesine de ihtiyaç duyulmayacaktır.

%d blogcu bunu beğendi: