Arşivler

C++ Dilinde Katarların Birleştirilmesi

strcpy() fonksiyonu, katarı kopyalamak için kullanılır. Ancak kopya olacak katar, kendisine gelecek kelimeyi alacak boyutta olmalıdır. strcat() fonksiyonu ise iki karakter dizisinden ikincisini birincinin sonuna ekler. strcmp(): iki karakter katarının ayni olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. İngilizce’deki ‘compare’ karşılaştırmak kelimesinden de aklınızda tutabilirsiniz. (string compare) atoi(): Sayıları karakter dizisi olarak okumak bazen gerekli olabilir. Bu durumda bu sayıların […]

Devamını oku

C++ Dilinde Katar Uzunluğu = Sterlen() Fonksiyonu Kullanımı

Karakter uzunluğunu sterlen() fonksiyonu ile hesaplarız. İşte kullanımı: #include <iostream> #include <string.h> #include <conio.h> using namespace std; int main() { char str[50]; cout<<“Kelimemiz:\n”; cin>>str; cout<<“Karakter sayisi:\n”<<strlen(str); }

Devamını oku

C++ Dilinde Katarlar

2 kelimeliyi yan yana nasıl yazarız? Eğer tek kelime yazmak isteseydim? char a[]={‘A’,’L’,’I’}; //dizi ile yazım örnekleri char a[]=”Ali”; //yep #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; int main() { char a[][80]={“Melis”,”Turkoglu”}; int i,j; for(i=0;i<=a[i][0];i++) { for(j=0;j<=a[i][j];j++) cout<<a[i][j]; } getch(); return 0; }

Devamını oku

C++ Dilinde Katar Okuma

Öncelikle program bizden bir karakter dizisi alıyor; örneğin ‘bilgisayar’ diye bir kelime girdik. Ekran karşımıza 10 tane ‘sanane’ yazdı… Sizce bunun sebebi ne olabilir? Hemen programı inceliyoruz ve görüyoruz ki for aslında katarla kurulmuş yani girdiğimiz kelimenin harf sayısı kadar bize ‘sanane’ yazıyor. Nasıl? ⌈  •.• ⌋ #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; int main() […]

Devamını oku

C++ Dilinde Matrisler

♥ #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; int main() { int x[2][2]={{1,2},{3,4}}; int i,j; for(i=0;i<2;i++) { for(j=0;j<2;j++) { cout<<“[“<<i<<“]”<<“[“<<j<<“]”<<“=”<<x[i][j]<<“\n”; } } getch(); return 0; }

Devamını oku

C++ Dilinde While Döngüsü ile Sayıları Eşitleme

While döngüsü ve if else yapısını aynı anda kullanarak sayıları eşitliyoruz. Öncelikle 2 sayı giriyoruz. Bu girdiğimiz 2 sayının arasındaki fark kadar program bize sayılar eşit değil diyor. En sonunda sayılar birbirine eşitlendiğinde ise, sayılar eşitlendi olarak bizi bilgilendiriyor. #include <iostream> using namespace std; int main() { int x,y; cout<<“1. sayiyi giriniz:\n”; cin>>x; cout<<“2. sayiyi […]

Devamını oku

C++ Dilinde Do-while Döngüsü ile Aradaki Sayıların Toplamını Bulma

Do while döngü yapısı: Do’nun içine yaptırmak istediklerimizi yazıyoruz. While’ın içine ise ⇒ şu olunca döngüden çık yani ne zaman döngüden çıkacağınızı yazıyoruz. #include <iostream> using namespace std; int main() { int altlimit,ustlimit,toplam=0; cout<<“Altlimiti giriniz:\n”; cin>>altlimit; cout<<“Ustlimiti giriniz:\n”; cin>>ustlimit; do{ toplam+=altlimit; altlimit++; } while(altlimit<=ustlimit); cout<<“2 sayi arasindaki sayilarin toplami:\n”<<toplam; cin>>altlimit; }

Devamını oku

C++ Dilinde Aradaki Sayıların Toplamını Bulalım

Ufak alıştırmalar verelim. 2 sayı giriyoruz örneğin 43 ve 56 girdik. Şimdi bunların arasındaki rakamların toplamını bulan bir program yazalım. #include <iostream> using namespace std; int main() { int x,ilk,son,toplam=0; //Toplama her zaman başlangıç değeri 0 verin cout<<“2 sayi giriniz:\n”; //ki üstüne gelecek sayıları toplarken, cin>>ilk>>son; //hata olmasın. for(x=ilk+1;x<son;x++) //Aradaki sayıların toplamı toplam+=x; cout<<toplam; cin>>x; […]

Devamını oku

C++ Dilinde Bool Kullanımı

Bool veri tipi, 2 seçenekli (sonucu doğru, yanlış; 1, 0 gibi) işlemlerde kullanılır. Örneğin: #include <iostream> using namespace std; int main() { bool x,y; x= (3!=4); y= (5<3); cout<<x<<“\n”<<y; cin>>x>>y; }

Devamını oku

C++ Dilinde Switch Case Yapısı ile Basit Hesap Makinesi Yapımı

Selam şimdi switch case yapısı ile hesap makinesi yapacağız. Bunun önce iki sayı ve bir seçim tanımlıyoruz. Seçimleri (toplama, çıkarma, bölme, çarpma), switch case yapısı ile göstereceğiz. Aşağıdaki kod örneğinden kullanımını inceleyebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde detaylı bir fonksiyonel hesap makinesi da oluşturabilirsiniz. Fonksiyonel hesap makinesi örneği için tıklayın. #include <iostream> using namespace std; int main() { […]

Devamını oku