Arşivler

C++ Dilinde Katar Uzunluğu = Sterlen() Fonksiyonu Kullanımı

Karakter uzunluğunu sterlen() fonksiyonu ile hesaplarız. İşte kullanımı: #include <iostream> #include <string.h> #include <conio.h> using namespace std; int main() { char str[50]; cout<<“Kelimemiz:\n”; cin>>str; cout<<“Karakter sayisi:\n”<<strlen(str); }

Devamını oku

C Dilinde Katarlar

C ile de size katarları göstermek istiyorum. Tahmin ettiğiniz gibi biraz farklı tam sayıları (integer) printf()’te nasıl %d ile gösteriyorsak; floatı %f, karakteri de %s ile gösteriyoruz. Burada gördüğünüz (sırasıyla) %s=Melis,  %d=62, %f=1.70’i ifade eder. Burada %s ile ifade edilen kelimeler birer katardır. #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { int i; char ad[][12]={“Melis”,”Gökhan”,”Can”}; int […]

Devamını oku

C++ Dilinde Katar Okuma

Öncelikle program bizden bir karakter dizisi alıyor; örneğin ‘bilgisayar’ diye bir kelime girdik. Ekran karşımıza 10 tane ‘sanane’ yazdı… Sizce bunun sebebi ne olabilir? Hemen programı inceliyoruz ve görüyoruz ki for aslında katarla kurulmuş yani girdiğimiz kelimenin harf sayısı kadar bize ‘sanane’ yazıyor. Nasıl? ⌈  •.• ⌋ #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; int main() […]

Devamını oku

C++ Dilinde Bool Kullanımı

Bool veri tipi, 2 seçenekli (sonucu doğru, yanlış; 1, 0 gibi) işlemlerde kullanılır. Örneğin: #include <iostream> using namespace std; int main() { bool x,y; x= (3!=4); y= (5<3); cout<<x<<“\n”<<y; cin>>x>>y; }

Devamını oku

C ile C++ Arasındaki Farklar

C fonksiyon tabanlı yapısal bir programlama dilidir, C++ ise OOP (Nesne Yönelimli) bir programlama dilidir. C++, C’ nin bir üst düzeyi olarak düşünülebilir. C düşük seviyeli sistemler için yazılabildiği gibi yüksek sistemlilerde de kullanılabilir. Makine diline daha yakındır. C++ daha kolay ve hızlıdır. C, en popüler yapısal programlama dilidir. C++, en popüler nesne temelli programlama […]

Devamını oku

C Dilinde Matrisler

Geldik çok boyutlu diziler olan matrislere. Öncelikle dizi, belirli sayıdaki değişkeni bir sıra içinde tutmak için kullanılır. Diziler, tek boyutlu ve çok boyutlu olabilir. Örneğin; matrisler, iki boyutlu dizilerdir. Satır ve sütun olmak üzere iki boyuttan oluşurlar. Aşağıdaki örnekte matrisin kaça kaçlık bir matris olduğu ve elemanları kullanıcı tarafından girilecektir. #include<stdio.h> #include<conio.h> int main() { […]

Devamını oku

C Dilinde Gelin ‘H’ Harfi Yapalım!

♣For’ları öğrendiğimize göre bunu yapmak oldukça basit olmalı: #include <stdio.h> int main() { int i,j; for(i=0;i<=0;i++) { for(j=0;j<=3;j++) printf(“*\t*\n”); printf(“———\n”); for(int a=0;a<=0;a++) { for(int b=0;b<=3;b++) printf(“*\t*\n”); } } }

Devamını oku

C Dilinde Sayıları Büyükten Küçüğe Sıralama

Scanf’ten bahsetmemişiz bahsedelim hemen. Scanf fonksiyonunun prototip bildirimi de printf fonksiyonu gibi stdio.h başlık dosyasında yer alır. Yazdığımız programda karşı taraftan veri almak istediğimizde adreslerle iş yapan sevgili ‘scanf’i kullanırız. Puts() ise scanf() gibi bizden bilgiyi alır. Aslında ‘puts’ un asıl görevi, ileride göreceğimiz katarları alıp, atamak için kullanmaktır. Şöyle ki; sevgili scanf() bizden şu […]

Devamını oku

C Dilinde Mod Alarak 1’den 20’ye kadar Tek Sayıları Yazdırma (Continue ile)

C dilinde mod almak istersek bunu nasıl yaparız? Tek sayıları nasıl yazarız? Aşağıda gördüğünüz gibi ‘i’ değişkenini integer tipinde ‘for’un içinde tanımlayabiliyoruz. Şimdi gelelim nasıl çalıştığına: ‘i’ nin 2’ye göre modu 0 ise (yani bir sayı 2’ye bölündüğünde kalan 0’sa) bu bir çift sayıdır. Bu durumda ekrana yazdırılmaması için döngü bir sonraki adıma geçip ekrana […]

Devamını oku

C Dilinde 1’den 40’a Sayıları yazdır ama 18 ile 28 arasındakiler olmasın!

Evet geldik şimdi başka bir örneğe. Başlıktan da gördüğünüz gibi şimdi 1’den 40’a kadar olan rakamları yazdıracağız. Ancak 18 ile 28 arasındaki sayılar olmayacak. Gördüğünüz gibi bunun için “continue“ diye bir komut kullandık. Gövdenin içindeki continue komutu döngüyü devam ettirmek için kullanılır. Nasıl kullanıldığını görmeniz için burada kullandım yani bunu illa burada kullanmak gibi bir zorunluluğunuz yok. […]

Devamını oku