Arşivler

C Dilinde For Döngüsü ile Yıldızlarla Üçgen Yapımı

For Döngüsü, döngünün (loop) kontrol degişkenine başlangıç değerinin atanması ile başlar. Daha sonra koşulumuzu yazar, son olarak kaçar arttırmak (veya azaltmak) istiyorsak onu yazarız. Sol tarafta gördüğünüz i++ demek i=i+1 demektir yani sayıyı 1 arttırır ve ekrana normal üçgen basar. Sağ tarafta gördüğünüz ise ters üçgendir. Orada da üçgeni tersten elde etmek için i- – diyerek birer […]

Devamını oku

C Dilinde Değişkenler

Burada değişken kullanımını yani bir sayının nasıl ifade edildiğini görüyoruz. Integer veri tipinde tanımlanmış olan m, bir tam sayıdır. Bu sayı eğer ki 3.14 gibi bir sayı olsaydı o zaman veri tipi float olmalıydı. main() { int m; m = 13; printf(“m’nin degeri: %d \n”m); m = 23; printf(“m’nin degeri: %d \n”,m); m = 22; […]

Devamını oku

C Programlama Dilinin Temel Özellikleri

Bir C programı bu özellikleri kesinlikle taşımak zorundadır. Her C programı main() fonksiyonunu içermelidir. Satırın sonuna “;” işareti konmalıdır. Her fonksiyonun başlangıcı ve bitişi {} sembolleri ile belirlenir. C dilinde yazılan kodlarda küçük-büyük harf ayrımı vardır. Örneğin A ile a derleyici tarafından farklı değerlendirilir. Açıklama operatörü /* */ sembolleridir. Değişken isimleri en fazla 32 karakterden oluşabilir. 32 karakterden uzun değişken isimlerinin ilk 32 karakteri değerlendirilir. Değişken […]

Devamını oku

C Programlama Diline Giriş

İlk yazacağımız şey rutin “Selam dünya” öncelikle gençler işe kütüphaneleri yazarak başlıyoruz. Sonraki adım ana fonksiyonumuz olan main() fonksiyonunu yazmak. Şimdi gelin içini dolduralım. Programa yorum yazmak istiyorsak // tek satır için bunu kullanıyoruz. Eğer bir kaç satır yorum yazmak istiyorsak  /* Yazacaklarımızı bunların arasına yazıyoruz */ böylece programın ne işe yaradığına dair notlar alabilirsiniz. […]

Devamını oku