Arşivler

C Dilinde Değişkenler

Burada değişken kullanımını yani bir sayının nasıl ifade edildiğini görüyoruz. Integer veri tipinde tanımlanmış olan m, bir tam sayıdır. Bu sayı eğer ki 3.14 gibi bir sayı olsaydı o zaman veri tipi float olmalıydı. main() { int m; m = 13; printf(“m’nin degeri: %d \n”m); m = 23; printf(“m’nin degeri: %d \n”,m); m = 22; […]

Devamını oku