Arşivler

Qlik Sense Ders 56: Exists Fonksiyonu

Exists fonksiyonu, bir alan değerinin kod dosyasında yüklü olup olmadığını belirler. Sonucu, true veya false döner. Where ile birlikte where Exists (Sipariş); olarak kullanılabilir. Tersi, where not Exists (Sipariş); şeklindedir. Aşağıdaki örnekte Müşteri ve Personel olmak üzere iki tablo oluşturulmuş olup Exists fonksiyonu kullanılarak Müşteri tablosundaki CariKod ile Personel tablosundaki Sicil karşılaştırılacak ve ortak alanlar üzerinden Sicil ve Şehir bilgisi gösterilecektir. […]

Devamını oku

Qlik Sense Ders 55: Qualify Fonksiyonu

Qualify fonksiyonu, alan adının başına tablo adını ön ek şeklinde ekler. Qualify fonksiyonundan sonra diğer alanların başına tablo adının eklenmemesi için tersi olan Unqualify fonksiyonunu kullanırız. Bir tablonun üzerine Qualify *; yazıldığı takdirde yeni alan adı TabloAdı.AlanAdı şeklinde görüntülenir. Unqualify fonksiyonu bir alan adının başına yazıldığında o alan adının başından tablo adı kaldırılır. Eğer Unqualify *; […]

Devamını oku

Qlik Sense Ders 54: Inline Tablo

Bir veri kaynağına gerek olmadan el ile tek tek yazarak oluşturduğumuz tablolara inline tablo denir. Örneğin; Id, Kategori ve Hedef sütunları bulunan bir tablo oluşturalım. InlineTablo: load * Inline [ Id, Kategori, Hedef 1, Masa, 4000 2, Telefon, 10000 3, Bilgisayar, 20000 ]; Verileri yükle dediğimizde tablo oluşmuş olacaktır. Eğer istersek inline tabloları kendisinden beslenen […]

Devamını oku

Qlik Sense Ders 53: Sentetik Tablo

İki veya daha fazla ortak alana sahip olan iki veya daha fazla tablo arasında ilişki kurulduğunda sentetik tablo (synthetic table) ve sentetik (yapay) anahtar oluşur. Yapay anahtarların fazla olması yanlış veri yapısının bir göstergesi olabilir. Sentetik tabloları veri modelini karıştırdığı, veri yüklenme zamanını arttırdığı ve fazla bellek kullanarak uygulamayı yavaşlattığı için veri modelinde kullanmak istemeyiz. […]

Devamını oku

Qlik Sense Ders 52: Column Fonksiyonu

Column() fonksiyonu, tablodaki veya pivottaki boyut sütunlarını göz ardı ederek uzun hesaplama ifadelerini tekrar yazmaya gerek kalmadan yeni bir hesaplama sütunu oluşturmamızı sağlar. Örneğin; tablodaki 2. sütun değerlerini, 1. sütun değerlerine bölerek yeni bir sütun yaratabiliriz. Bunu yapmak için ifadeyi Column(ColumnNo/Hesaplama sütun numarası) şeklinde düzenlemek gerekir. Kar oranını, Column() fonksiyonunu kullanarak hesaplayalım. Kar oranı: sum(Kar)/sum(Satış) ✩ […]

Devamını oku

Qlik Sense Ders 51: Uygulama Açıldığında Belirli Sayfaları Filtreleme

Qlik Sense’te uygulama açıldığında bir filtrenin belirli sayfalara uygulanıp belirli sayfalara uygulanmasını istemiyorsak aşağıdaki şekilde sayfanın Actions (Eylemler) özelliğini kullanabiliriz. Varsayılan seçimimizi Bookmark (Seçim imi) olarak kaydettikten sonra filtrenin çalışmasını istediğimiz sayfalara Apply bookmark (Yer işareti uygula) eylemini ekliyoruz. Filtrenin çalışmasını istemediğimiz sayfalara da Clear all selections’ı (Tüm seçimleri temizle) uyguluyoruz. Eğer buna rağmen sayfalar […]

Devamını oku

Qlik Sense Ders 49: Radial Bar Chart

Sales by Week Pasta grafiğe (Pie chart) boyut olarak hafta sayılarını =[Order Date.autoCalendar.Week] ekleyelim ve hesaplama olarak açı kısmına 1; yarıçap kısmına satış için Sum(Sales) yazalım. Görünüş -> Renkler ve Gösterge -> Hesaplamaya göre diyerek aşağıdaki ifadeyi yazalım ve aylara göre renklendirelim. =mode(num([Order Date.autoCalendar.Month])) Sales by Month Sales by Week grafiğini kopyalayıp yapıştıralım ve boyutu […]

Devamını oku

Qlik Sense Ders 48: Stacked Bar Chart

Bar grafiğe boyut olarak Category, hesaplama olarak kategorilerin toplamdaki satış yüzdesini ve geri kalanını eklemek için aşağıdaki ifadeleri yazalım. The Percent of Sales sum(Sales)/sum(TOTAL Sales) The Rest 1-sum(Sales)/sum(TOTAL Sales) Sunum -> Yığın ve Yatay seçelim. Grafiğin yukarıdaki gibi görünmesi için Stil -> Sütun genişliği slider’ını sonuna kadar çekelim.

Devamını oku

Qlik Sense Ders 47: Arka Plana Bant Ekleme

Çizgi grafiklere dağılım bantları ekleyebiliriz. Boyut olarak tarih alanından otomatik olarak oluşturulan yıl ve ay =[Order Date.autoCalendar.YearMonth], hesaplama olarak da sum(Sales) bilgisini kullanalım. Satış verisine göre bant aralıklarını Ana öğeler -> Hesaplamalar içinde 40000, 80000 vb. şeklinde ekleyelim ve ayrı ayrı renkler verelim. Ardından bant aralıklarını Referans çizgileri olarak Eklentiler bölümüne teker teker girelim. Eğer […]

Devamını oku

Qlik Sense Ders 46: Combo Chart (Marker & Line Birleştirme)

Birleşik grafikte (Combo chart) işaretleyiciyi (marker) ve çizgiyi (line) birleştirerek kullanabiliriz. Boyut olarak ay bilgisini hesaplama olarak satış ve kar bilgisini kullanalım. Buradaki nüans Ana öğelere (Master items) birer renk verilerek tanımlanan sum(Sales) ve sum(Profit)‘i iki defa alt alta kullanmak ve ikinci eklenilen hesaplama * ismini vermek. Satışı birinci eksen, karlılığı ikinci eksen olarak belirtelim. […]

Devamını oku