Arşivler

C Dilinde Değişkenler

Burada değişken kullanımını yani bir sayının nasıl ifade edildiğini görüyoruz. Integer veri tipinde tanımlanmış olan m, bir tam sayıdır. Bu sayı eğer ki 3.14 gibi bir sayı olsaydı o zaman veri tipi float olmalıydı. main() { int m; m = 13; printf(“m’nin degeri: %d \n”m); m = 23; printf(“m’nin degeri: %d \n”,m); m = 22; […]

Devamını oku

C Programlama Dilinin Temel Özellikleri

Bir C programı bu özellikleri kesinlikle taşımak zorundadır. Her C programı main() fonksiyonunu içermelidir. Satırın sonuna “;” işareti konmalıdır. Her fonksiyonun başlangıcı ve bitişi {} sembolleri ile belirlenir. C dilinde yazılan kodlarda küçük-büyük harf ayrımı vardır. Örneğin A ile a derleyici tarafından farklı değerlendirilir. Açıklama operatörü /* */ sembolleridir. Değişken isimleri en fazla 32 karakterden oluşabilir. 32 karakterden uzun değişken isimlerinin ilk 32 karakteri değerlendirilir. Değişken […]

Devamını oku